Objavljen konkurs za poticaje razvoju poduzetništva u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za slijedeće projekte:

 • Poticaji inovatorima-pojedincima
 • Stipendiranje učenika koji se obrazuju za tradicionalne i stare obrte
 • Poticaj udruženjima i komorama
 • Poticaj obrazovnim institucijama
 • Poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inostrani donatori
 • Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
 • Poticaji tradicionalnim i starim obrtima
 • Poticaj poduzetništvu žena
 • Poticaj poduzetništvu mladih
 • Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite
 • Poticaji novoosnovanim subjektima male privrede
 • Projekt br.12: Poticaj poduzetnicima izvoznicima
 • Poticaji za promociju poduzetništva 

Rok za dostavu prijava je 15.08. 2014. godine.

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency