Marijana Dinek dobitnica specijalnog priznanja za razvoj socijalnog poduzetništva u BIH

15.05.2015. – u hotelu Holiday Inn održana je Međunarodna konferencija “Snaga žene” na kojoj su učestvovale poduzetnice i organizacije iz BiH,regiona i EU. Ove godine na konferenciji je stavljen u fokus na Zakon o radu i Strategiju za razvoj ženskog poduzetništva u BiH. Osim ovoga razgovarano je i o rješavanju problema u poslovanju poduzetništva.

Teme za Konferenciju su odabrane na osnovu sličnosti procesa u regiji, a time se dao značaj međusobonom informisanju u regiji, podijeli pozitivnih i negativnih iskustava kako bismo svi zajedno prošli kroz tranzicione procese. Glavni zaključci konferencije se nalaze u nastavku:

(1) Zakon o radu je tema broj jedan u regiji a posebno u BiH sa aspekta reforme radnog zakonodavstva i težnji poslodavaca, sindikata i vlada koje te reforme provode. Evidentni su otpori sindikata, i za nas kao poduzetnice je jako važno kako prevazići nesporazume i donijeti najbolja rješenja, s obzirom na sva loša iskustva do sada: neuplate doprinosa, neisplate plata, nedostatak posla i otkazi,čekanja i slično… Razgovor o ovim temama ima dvojako značenje, sa jedne strane možemo razgovarati o nedostatku povjerenja kod poslodavaca/poslodavki, ali i nedjelotvorne primjene validnih analiza koje je vlast do sada morala uraditi. Ističemo i potrebnost reforme ostalih zakona koji se ne mogu izolovano posmatrati od Zakona o radu, to je pogotovo bitno kod reformi u socijalnom sektoru. Posebna briga je status žena koje su u većem broju nego muškarci radile kako ranije tako i sada u nesigurnim oblicima radnog zakonodavstva, ugovori na određeno vrijeme ili na crno. Žene nose najveći teret neriješenog pitanja porodiljskih nadoknada, teret brige za djecu i stare, te teškoće usklađivanja profesionalnog i privatnog života.


(2) Kada govorimo o Strategiji razvoja poduzetništva kod žena u BiH, Asocijacija poslovnih žena “One” kao krovno udruženje, želi pokrenuti inicijativu da se na nivou BIH uradi Strategija koja bi olakšala svim poduzetnicama povoljnije uvjete za poslovanje i razvijanje biznisa. Zainteresirane smo da se u našoj zemlji urade potrebne strategije ukupnog razvoja i, naravno, posebno strategije razvoja poduzetništva unutar čije bi strategije bila i strategija poduzetništva kod žena. Asocijacija ONE je spremna da taj dio posla preuzme na sebe i očekuje da to prepozna i Ministarstvo za ekonomske odnose i vanjsku politiku BiH te entitetske vlade. Veliku pomoć očekujemo od zemalja iz regije i to od njihovih iskustava obzirom da je većina zemalja već radila na izradi Strategije razvoja poduzetništva kod žena. To je jedan o bitnijih elemenata zbog kojeg su sa nama na Konferenciji i predstavnice zemalja iz regije (Kosovo, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Albanija, Makedonija,…).

16.05.2015. organizirana je Gala večer “Lady Boss” u predivnoj obnovljenoj zgradi gradske Vijećnice. Po drugi put je dodijeljena nagrada „Lady boss“ za najuspješniju bh. poduzetnicu u protekloj godini, kao i nagrada za žene koje svojim radom potpomažu afirmaciji i osnaživanju žena. U cilju pružanja podrške razvoja ženskog poduzetništva u BiH, te promocije pozitivnih primjera ženskog posla nagrade su dodjeljene u kategorijama:

1. Veliki biznis - promet veći od 40 miliona KM
2. Srednji biznis - promet od 4 do 40 miliona
3. Mali biznis - promet od 400.000 do 4 miliona
4. Mikro biznis - promet do 400.000 KM
5. Žena u poslovnom svijetu - promet do 2 miliona KM

Nagradu za Mikro biznis dobila Emina Rahić, vlasnica - Emms d.o.o. Jelah, potom Mirsada Venturini-Mehmedinović, vlasnica - Konfekcija F.B.M. d.o.o. Lukavac u kategoriji Mali biznis, koju slijedi direktorica firme Eko – teh d.o.o. Sarajevo Jasminka Pindžo u kategoriji Srednji biznis.Titulu najuspješnije poduzetnice u Velikom biznisu ponijela je direktorica goraždanske kompanije Bekto Preciza Enisa Bekto, dok je za Ženu u poslovnom svijetu proglašena Ljiljana Kunosić, izvršna direktorica najveće trgovačke bh. kompanije BINGO d.o.o. Tuzla.

Posebna priznanja dodijeljena su članicama Asocijacija "ONE" koje svojim radom potpomažu afirmaciju i osnaživanje žena, te nagrade za inovativnost. Među dobitnicama su Anila Gajević, vlasnica casting agencija Zona, koja je dovela Hollywood u BIH i odvela BiH u Hollywood, dok je priznanje za doprinos u radu u oblasti nevladinog sektora dobila Sabiha Husić, direktorica nevladine organizacije "Medica" Zenica,  inače žena godine svijeta.

Priznanje za razvoj socijalnog poduzetništva uručeno je Marjani Dinek, izvršnoj direktorici Fondacije BHIŽ, Besima Borić dobitnica je priznanja za afirmaciju žena u politici, zatim, priznanje za inovaciju u poduzetništvu pripalo je Belmi Selimović, direktorici kompanije "Frigor“.Zahvalnicu za promociju poduzetništva žena BiH dobila je Amina Isović Bukvić.

                             

vezani članci:

http://ekapija.ba/bs/Vijest/news/dodijeljene-nagrade-najuspjesnijim-bh-poduzetnicama-u-protekloj-godini/52314#ad-image-41

http://www.gorazdeonline.ba/v1/index.php/bosna-i-hercegovina/novosti/item/3452-lady-boss-enisi-bekto-dodjeljena-titula-najuspjesnije-poduzetnice-u-velikom-biznisu

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency