Struktura

BHWI Founders:

Governing Board:

Secretariat:

Nermina Baljević, Sarajevo
Ljiljana Sokolić, Banja Luka
Dubravka Andrić, Mostar
Klelija Balta, Tuzla,
Lejla Hrasnica, Sarajevo
Saja Ćorić, Mostar
Dubravka Kovačević, Višegrad
Dragana Vlašić, Mostar
Hadžija Bajrić, Ključ
Mevlida Kunosić-Vlajić, Tuzla
Jasminka Džumhur, Zenica
Munira Beba Hadžić, Tuzla
Lana Jajčević, Banja Luka
Ifeta Nezirović, Sarajevo

 

Husein Oručević, Mostar, President
Marijana Svinčicki, Sarajevo, vice president

Hadžija Bajrić, Ključ,member  
Lana Jajčević, Banja Luka, member

Ljerka Marić, Sarajevo, member

 

 

 

 

 

 

Marijana Dinek, Executive Director
Dragana Vlašić, Project Manager

Prioritetna područja djelovanja

 • Radne analize u BiH, fokusirane na položaj žena u oblastima zapošljavanja i politike.
 • Okrugli stolovi o javnim politikama u lokalnim zajednicama, sa fokusom na preusmjeravnje finansijskih sredstava potrebama žena, obitelji i zdravstvenoj zaštiti
 • Promotivne kampanje o pravima žena uz učešće medija, sa ciljem povećanja nivoa znanja o pravima žena u građanskim i državnim institucijama kao i eliminacije svih vidova diskriminacije na osnovu spolnih razlika.
 • Promoviranje svijesti o jednakosti spolova u obrazovnom sistemu, fokusirajući se na nastavni kadar i drugo osoblje uključeno u obrazovni sistem.
 • Stvaranje efikasne i razgranate mreže suradnje ženskih grupa u BiH, uključujući stvaranje baza podataka, metoda i pravilnika u svrhu razmjene informacija i prepoznatljivosti.
 • Podjela sredstava za dohodovne projekte, uključujući obuku žena korisnica ovih projekata i NVO-a koji rade na ovom polju aktivnosti.
 • Razvoj i primjena metoda za smanjivanje nasilja u obitelji, radeći blisko sa organizacijama - nositeljima ovih aktivnosti.

Naši ciljevi

 • Stvaranje fonda za dugoročnu podršku ženskim nevladinim organizacijama, ženskim neformalnim grupama (koje su u procesu registracije) i organizacijama koje kroz svoje programe pružaju pomoć ženama
 • Poticanje i podržavanje ekonomskih, socijalnih i obrazovnih programa za žene te programa za izmjenu politika sa rodnog aspekta
 • Zagovaranje za bolji zakonski i politički okvir koji će omogućiti da žena u BiH društvu ima ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevnici
 • Poticanje zajedničkog djelovanja ženskih organizacija i grupa. Jačanje lokalne demokratije i razvoja civilnog društva putem pružanja podrške učešću žena u lokalnim inicijativama
 • Poticanje suradnje izmedju civilnog, vladinog i poslovnog sektora razvojem zajedničkih programa. Stvaranje preduslova za održivost nevladinih organizacija kroz pružanje pomoći izgradnji i razvoju njihovih kapaciteta
 • Poticanje međuregionalne suradnje izmedju ženskih mreža, organizacija i grupa kroz zajedničke programe
 • Promoviranje uloge bosanskohercegovačke žene u jačanju suradnje između različitih etničkih skupina u BiH kao načina za stvaranje dugoročnog mira i stabilnosti u BiH i regionu

Naša misija

BHIŽ fondacija je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija, koja podržava zajedničko djelovanje ženskih grupa, te socijalnim, ekonomskim i obrazovnim programima osnažuje ženu za aktivno učešće u transformaciji BiH društva u kojem će imati ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevici.

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency