Istorijat

1996

Inicijativa žena BiH je osnovana kao jedan od programa UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, s osnovnim fokusom na osnaženje žena kroz njihovu reintegraciju u socijalne i ekonomske aktivnosti u posljeratnoj Bosni i Hercegovini (BiH).

Septembra 1996 godine američka vlada je pokrenula Inicijativu bosanskih žena (IBŽ) sa početnim sredstvima od 5 miliona USD. Inicijativa je implementirana putem UNHCR-a i određenog broja partnerskih organizacija i do 2002 godine bila je značajna komponenta UNHCR-ovog programa u Bosni i Hercegovini.

Glavni cilj Inicijative bio je osnaženje žena kroz pružanje podrške ratom ugroženim ženama, sa posebnim osvrtom na povratnice i raseljene osobe, da obnove svoje živote i doprinesu dugoročnoj rekonstrukciji i demokratizaciji njihovih zajednica i zemlje, čime bi utjecale i na porast svejsti u zajednici o potencijalu i potrebama bosanskohercegovačkih žena.

U proteklih pet godina putem IBŽ programa sprovedeno je preko 650 projekata na području cijele BiH, u koje je bilo uključeno preko 60.000 korisnica.

Većina projekata bila je fokusirana na dohodovne projekte, projekte edukacije i prekvalifikacije, socijalne i zdravstvene zaštite, pružanja pravne pomoći, zaštite ljudskih prava, izgradnje tolerancije i unapređenja međusobnog razumjevanja.

Projekti su realizirani putem lokalnih ženskih udruženja i nevladinih organizacija, pod pokroviteljstvom međunarodnih krovnih organizacija, kao UNHCR-ovih implementing partnera.

Tokom vremena, implementing partneri su razvili sveobuhvatan program izgradnje kapaciteta za lokalne NVO-e s ciljem osiguravanja samoodrživosti IBŽ-a.

Ovaj program obuke se fokusirao na najvažnija pitanja organizacionog razvoja NVO-a prije svega: strateško planiranje, finansijsko upravljanje, prikupljanje sredstava, sticanje povjerenja donatora, pravni okvir za NVO-e, javno zagovaranje i izgradnja koalicija.

1999

S ciljem osiguranja nastvaka programa i sprječavanja rušenja postojeće IBŽ strukture, osmišljena je strategija prenosa vlasništva IBŽ programa sa UNHCR-a na lokalne strukture.

Ideja opstanka IBŽ-a je snažno podržana od lokalnih ženskih udruženja kao i udruženja koja zagovaraju pitanja žena.

S ciljem podrške ove ideje formirane su radne grupe sastavljene od predstavnica lokalnih NVO-a, implementing partnera i UNHCR-a koje su radile na iznalaženju najboljeg rješenja za opstanak i nastavak programa IBŽ-a.

2000 - 2001

Krovne organizacije Malteser Hilfsdienst, Mercy Corps i New Bosnia Fund, u suradnji sa preko 100 nevladini organizacija iz cijele BiH formirale su 2000. godine ŤIBŽ radne grupeť u 4 administrativne regije UNHCR-ovog djelovanja.

Tokom dvije godine predanog rada, članice radnih grupa su Ťbdjeleť nad opstojanjem IBŽ-a dobrovoljno radeći na pripremi strategije i dokumentacije za registriranje lokalne organizacije.

Novembra 2001. godine izabran je Privremeni Upravni odbor IBŽ, koji se sastojao od 8 predstavnica iz loklane NVO mreže, predstavnika krovnih organizacija, UNHCR-a i glavnih donatora IBŽ-a u posljednjih pet godina.

Naziv programa je promjenjen u Bosanskohercegovačka inicijativa žena - BHIŽ.

UNHCR je obezbijedio osnovna sredstva za uspostavljanje BHIŽ sekretarijata koji je, kao operativnom tjelo novonastale strrukture, imao ulogu pružati administrativnu i tehničku podršku procesu registracije.

Malteser Hilfsdienst, UNHCR-ov implementing partner za IBŽ još od 1996, ponudio je partnersku ulogu u procesu kreiranja lokalnog tijela kroz pružanje savjetodavne pomoći, kreiranje pravnog okvira za rad lokalne strukture i osiguranjem projektnog fonda.

2002

U mjesecu februaru, Sekreterijat BHIŽ-a je počeo sa radom pružanja administrativne i tehničke podrške koja će dovesti do registriranja prve lokalne ženske Fondacije.

U aprilu je razvijen trogodišnji plan strategije i usvojena je misija Fondacije BHIŽ.

Projektni fond za implementaciju projekata prekvalifikacije i dohodovnih projekata osiguran je od strane Njemačke vlade.

Kroz partnerstvo sa Malteser Hilfsdiesnt-om, putem 22 NVO distribuirano je 39 malih grantova.

23. augusta u Sarajevu je održan sastanak 14 osnivateljica Fondacije"Bosanskohercegovačka Inicijativa Žena", koje su uložile prvi, početni fond Fondacije i izabrale Upravni Odbor Fondacije.

3. oktobra Fondacija BHIŽ je registrirana pri Ministarstvu Civilnih Poslova i Komunikacija Bosne i Hercegovine.

22. oktobra Fondacija BHIŽ je dobila svoju prvu donaciju kao lokalno registrirana ženska fondacija. Donacija za realizaciju BHIŽ Konferencije početkom decembra.2002 godine primljena je od Malteser Hilfsdienst-a.

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency