Naši ciljevi

  • Stvaranje fonda za dugoročnu podršku ženskim nevladinim organizacijama, ženskim neformalnim grupama (koje su u procesu registracije) i organizacijama koje kroz svoje programe pružaju pomoć ženama
  • Poticanje i podržavanje ekonomskih, socijalnih i obrazovnih programa za žene te programa za izmjenu politika sa rodnog aspekta
  • Zagovaranje za bolji zakonski i politički okvir koji će omogućiti da žena u BiH društvu ima ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevnici
  • Poticanje zajedničkog djelovanja ženskih organizacija i grupa. Jačanje lokalne demokratije i razvoja civilnog društva putem pružanja podrške učešću žena u lokalnim inicijativama
  • Poticanje suradnje izmedju civilnog, vladinog i poslovnog sektora razvojem zajedničkih programa. Stvaranje preduslova za održivost nevladinih organizacija kroz pružanje pomoći izgradnji i razvoju njihovih kapaciteta
  • Poticanje međuregionalne suradnje izmedju ženskih mreža, organizacija i grupa kroz zajedničke programe
  • Promoviranje uloge bosanskohercegovačke žene u jačanju suradnje između različitih etničkih skupina u BiH kao načina za stvaranje dugoročnog mira i stabilnosti u BiH i regionu

Kalendar aktivnosti

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency