Naši ciljevi

  • Stvaranje fonda za dugoročnu podršku ženskim nevladinim organizacijama, ženskim neformalnim grupama (koje su u procesu registracije) i organizacijama koje kroz svoje programe pružaju pomoć ženama
  • Poticanje i podržavanje ekonomskih, socijalnih i obrazovnih programa za žene te programa za izmjenu politika sa rodnog aspekta
  • Zagovaranje za bolji zakonski i politički okvir koji će omogućiti da žena u BiH društvu ima ravnopravniju ulogu u javnoj i privatnoj svakodnevnici
  • Poticanje zajedničkog djelovanja ženskih organizacija i grupa. Jačanje lokalne demokratije i razvoja civilnog društva putem pružanja podrške učešću žena u lokalnim inicijativama
  • Poticanje suradnje izmedju civilnog, vladinog i poslovnog sektora razvojem zajedničkih programa. Stvaranje preduslova za održivost nevladinih organizacija kroz pružanje pomoći izgradnji i razvoju njihovih kapaciteta
  • Poticanje međuregionalne suradnje izmedju ženskih mreža, organizacija i grupa kroz zajedničke programe
  • Promoviranje uloge bosanskohercegovačke žene u jačanju suradnje između različitih etničkih skupina u BiH kao načina za stvaranje dugoročnog mira i stabilnosti u BiH i regionu

Kalendar aktivnosti

May 2017
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency