Prioritetna područja djelovanja

  • Radne analize u BiH, fokusirane na položaj žena u oblastima zapošljavanja i politike.
  • Okrugli stolovi o javnim politikama u lokalnim zajednicama, sa fokusom na preusmjeravnje finansijskih sredstava potrebama žena, obitelji i zdravstvenoj zaštiti
  • Promotivne kampanje o pravima žena uz učešće medija, sa ciljem povećanja nivoa znanja o pravima žena u građanskim i državnim institucijama kao i eliminacije svih vidova diskriminacije na osnovu spolnih razlika.
  • Promoviranje svijesti o jednakosti spolova u obrazovnom sistemu, fokusirajući se na nastavni kadar i drugo osoblje uključeno u obrazovni sistem.
  • Stvaranje efikasne i razgranate mreže suradnje ženskih grupa u BiH, uključujući stvaranje baza podataka, metoda i pravilnika u svrhu razmjene informacija i prepoznatljivosti.
  • Podjela sredstava za dohodovne projekte, uključujući obuku žena korisnica ovih projekata i NVO-a koji rade na ovom polju aktivnosti.
  • Razvoj i primjena metoda za smanjivanje nasilja u obitelji, radeći blisko sa organizacijama - nositeljima ovih aktivnosti.

Kalendar aktivnosti

June 2017
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency