Građani za Europu - treća faza

Građani za Europu je jedinstvena inicijativa nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se realizira pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH,  NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e.

U okviru inicijative Građani za Europu trenutno djeluje više od 60 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine. Članice svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija i osiguravaju da reformske promjene budu u skladu sa potrebama krajnjih korisnika. Tematski stručnjaci, koji djeluju u nevladinim organizacijama, artikuliraju različite potrebe sa terena na osnovu kojih, u ime mreže, zagovaraju konkretne mjere i traže od donosioca odluka brži napredak na putu europskih integracija.

Nakon četiri godine djelovanja Građana za Europu, te brojnih konsultacija i javnih diskusija o ključnim temama iz procesa europskih integracija, argumentovano je ielaborirano činjenično stanje u tri ciljana sektora te više puta otvoreno zatraženo od donosioca odluka što hitnije rješavanje prioritetnih problema.

 

Više o ovoj inicijativi možete pročitati na: www.gradjanizaeuropu.ba

Građani za Europu: Izvještaji i preporuke sa pet sastanaka 2010. godine

U sklopu inicijative Građani za Europu, organizacije civilnog društva su izdale pet brošura o svojim susretima sa političkim strankama u BiH u predizbornom periodu. Prilikom susreta razgovaralo se o ključnim temama za ulazak BiH u Europsku uniju, a koje su od suštinskog značaja za obične građane.

Svaka brošura pokriva jednu od tema kojom su se bavile ove 34 nevladine organizacije, relevantne preporuke koje su sačinili nezavisni eksperti, kao i odgovore političkih stranaka. Teme pokrivaju pitanja borbe protiv korupcije, energetike i okoliša, nezaposlenosti, obrazovanja i poljoprivrede.

 

Građani za Europu - brošura 1.

 

Građani za Europu - brošura 2.

 

Građani za Europu - brošura 3.

 

Građani za Europu - brošura 4.

 

Građani za Europu - brošura 5.

 

Inicijativa građanki i građana za evropu

Inicijativa „Građani/ke za Evropu" predstavlja mrežu 34 nevladine organizacije iz cijele BIH, koje su se okupile s ciljem intenzivnijeg dijaloga o prioritetima za BIH na putu ka Evropskoj uniji, a kroz vođenje direktnog dijaloga sa političkim strankama o ključnim mjerama koje treba da budu ispunjeneod strane političara kako bi BIH približili EU.

Aktivnosti ove mreže se implementiraju pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU za BIH, uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske putem švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA) i u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije (DEI).

 

Ciljna grupa: građani i građanke, NVOi, političke stranke i mediji.

 

Aktivnosti: Ključni događaji Inicijative su 5 plenarnih sesija na kojima će nevladine organizacije sa predstavnicima političkih stranaka voditi javnu raspavu o implementaciji prioriteta o pridruživanju Evropskoj uniji , uz obimnu medijsku kampanju. U okviru Inicijative djeluju i radne grupe istraživača, tvoraca istraživačkih dokumenata za pojedine teme inicijative.

 

Dosadašnje aktivnosti:

10.02.2010 Prvi pripremni sastanak, Sarajevo

17.03.2010 Drugi pripremni sastanak, Konjic

29.03.2010 Prva plenarna sesija Sarajevo- Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije u BIH

07.04.2010 Treći pripremni sastanak, Doboj

21.04.2010 Druga plenarna sesija, Brčko – Socio- ekonomska politika

05.05.2010 Četvrti pripremni sastanak, Prijedor

 
 
 

19.05.2010 Treća plenarna sesija, Banja Luka – Poljoprivreda i ruralni razvoj

01.06.2010 Peti pripremni sastanak, Neum

15.06.2010 Četvrta plenarna sesija, Mostar

01.09.2010 Šesti pripremni sastanak 

15.09.2010 Peta plenarna sesija, Sarajevo – Anti-korupcija

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency