Projekat borbe protiv trgovine ljudima i nasilja zasnovanog na spolu

Na temelju slovenačkog projekta borbe protiv trgovine ljudima i nasilja zasnovanog na spolu (SGBV), predstavništvo UNHCRovog Ureda u Bosni i Hercegovini je zajedno sa UN odjelom za borbu protiv droge i kriminala (UNDOC) podržao razvoj sličnog projekta u BIH  uzimajući u obzir postojeće zakone i mehanizme koji su već uspostavljeni u zemlji. UNHCR je preporučio "Fondaciju Bosanskohercegovačku inicijativu žena“ (FBHIŽ) za  partnera u provedbi ovih aktivnosti.

 

Glavni ciljevi projekta borbe protiv trgovine ljudima i SGBV su:

 1. Uvesti formalizirane mehanizme za pružanje informacija o ovoj tematici tražiteljima azila i priznatim izbjeglicama
 2. Pomoći i zaštititi potencijalne žrtave trgovine ljudima i SGBVija identificirane u postupku azila.

Ključni elementi projekta su:

 

 1. Osposobljavanje osoblja za sprovođenje specijaliziranog PATS intervjua o fenomenu trgovine ljudima, SGBVija i HIV / AIDS-a, kao i pomoći dostupnoj u Bosni i Hercegovini.
 2. Kontinuirana dostupnost i pružanje potrebnih  informacija novopridošlim tražiteljima azila i priznatim izbjeglicama u azilantskom/izbjegličkom centru i privatnom smještaju.
 3. Prilagođavanje, prijevod, tiskanje i distribucija brošure "Rječnik" svim učesnicima specijaliziranih PATS intervjua.
 4. Podizanje svijesti svim relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini o trgovini ljudima i azilu, kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje ove tematike i pridobila podrška u razvoju novih novih ideja za pružanje pomoći ovoj populaciji.

CILJEVI do sada postignuti:

 1. U periodu od 2006 - 2009 godine napravljeno je ukupno 130  informativnih razgovora sa tražiteljima azila. Od tog broja 43% informativnih razgovora napravljeno je sa ženama, a 57% sa muškarcima. Tjekom 2010. godine napravljeno je ukupno 21 informativni razgovor sa tražiteljima azila (novim korisnicima). Od tog broja 19% (4) informativnih razgovora napravljeno je sa ženama, a 81% (14) sa muškarcima. Kod novih korisnika, redovnom procedurom radi se psihosocijalna procjena  potreba kroz koju se krisnici u skladu sa njihovim interesovanjima i mogućnostima uljučuju u razne vidove okupacionih aktivnosti za planiranje slobodnog vremena što također ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, ekploatacije, te drugih oblika socio – patoloških pojava (skitnja, prosijačenje...).
 2. Prilagođavanje, prijevod, tiskanje i distribucija brošure "Rječnik" svim učesnicima specijaliziranih PATS intervjua na 9 jezika.
 3. Tiskana i podijeljena brošura "Rezultati PATS projekta" svim relevantnnim akterima o projektu, fenomenu trgovine ljudima i prevenciji SGBVija.
 4. Organizirane 3 prezentacije PATS projekta relevantnim akterima u BIH.
 5. Formiranje PATS komisije i organizacija 5 koordinacionih sastanaka
 6. Organiziranje specijaliziranih treninga za borbu protiv trgovine ljudima namjenjenim PATS informatorima.
 7. Organiziran 1 okrugli stol na temu „Projekt borbe protiv trgovine ljudima i rodno uvjetovanog nasilja (SGBV) u Bosni i Hercegovini“ sa svim akterima i relevantnim tijelima u Bosni i Hercegovini o trgovini ljudima i azilu, kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje ove tematike među tražiteljima azila, migrantima i priznatim izbjeglicama.

"Rječnik"

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency