Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini

Projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima“ implementiran u saradnji sa sedam lokalnih partnera iz Bosne i Hercegovine i partnera iz Moldavije je završen u martu 2009 godine konferencijom. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika i korisnika projekta. Konferencija je pored prezentacije postignutih rezultata pružila dobru priliku za razmjenu iskustava, dobre prakse i diskusije o preprekama i eventualnim načinima za prevazilaženje tih prepreka koje su prisutne u lokalnim sredinama. Prisustvo učesnika konferencije iz organa lokalne vlasti i relevantnih institucija poslužilo je za direktno slanje poruka i diskusiju o pomenutim preprekama koje se javljaju u lokalnoj sredini.

 

 

 

Opći cilj ovog projekta je bio smanjiti opasnost i izloženost mladih žena trgovini ljudima fokusirajući se na najugroženije skupine mladih žena i djevojaka u sub-urbanim i  urbanim područjima Bosne i Hercegovine. Projekat se implementirao u Bosni i Hercegovini i Moldaviji.

 

Opširnije...

Prevencija trgovine ljudima među visoko-rizičnim grupama u azilantsko-izbjegličkim centrima u BIH

Uvažavajući posebne potrebe za informiranjem tražitelja azila o fenomenu trgovine ljudima i njihovu ranjivost u odnosu na ovaj fenomen, Fondacija BHIŽ nastavila je implementaciju projekta prevencije trgovine ljudima među visoko-rizičnim grupama u azilantskom i izbjegličkom centru u BIH.

 
 

 Populacija priznatih izbjeglica u BiH i tražitelja azila ove godine je jako promjenjena. Naime, sve više dolaze osobe iz drugih zemalja (Afganistan, Irak, Etiopija, Pakistan, Haiti...), dok se osobe porijeklom sa Kosova uglavnom repatriraju u zemlju porijekla. Pružajući psihosocijalnu pomoć, uočili smo potrebu da se proces informiranja tražitelja azila obavlja u dva smjera: za nove korisnike koji dolaze, i za korisnike koji se pripremaju na repatrijaciju (dobrovoljni povratak na Kosovo).

 
 

Osnovni cilj ovog projekta jeste informiranje tražitelja azila putem individualnih razgovora, primjenom specifične PATS metodologije i korištenjem “Rječnika”. Rječnik uključuje vitalne informacije o trgovini ljudima u cilju podizanja svijesti i pomoći u procesu samoidentifikacije potencijalnih žrtvi kao i informiranje žrtvi o tome gdje mogu potražiti adekvatnu pomoć u BiH i drugim zemljama u Europi. “Rječnik” u formi knjižice štampan je na devet jezika.

 

Opširnije...

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency