Dosadašnji projekti

 

Prethodni/sadašnji/planirani projekti

Rezultati

Partneri

Lokacija projekta

Trajanje projekta

Korisnici projekta

Donator

Usklađenost sa 8 ciljeva Akcionog plana za implmentaciju Rez.1325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

„Žene to mogu 3’’

 

Održani treninzi za žene u loklanim zajednicama BiH( i 10 zemalja regije jugoistočne Europe) u cilju definiranja pitanja od značaja za žene u loklanim zajednicama i unapređenja komunikacije između žena u lokalnim zajednicama i žena političkih zastupnica kako bi se više aktivirale u oblasti gender ravnopravnosti.

Makedonski Ženski

Lobi;

Ženska Akcija Crne Gore.

BiH

Makedonija

Crna Gora

01.5. 2003

-

31.12. 2003

žene u loklanim zajednicma

BiH

Stability Pact,

GTF

 

 

 

 

 

Povećano učešće žena na mjestima na kojima se donose odluke

 

 

 

 

 

2

 

 

 

‘’Žene Romkinje to mogu’’

 

Održani treninzi za Romkinje u loklanim zajednicama BiH ( i 10 zemalja jugoistočne Europe) u cilju definiranja pitanja od značaja za Romkinje  i povećanje njihovog političkog angažmana

Makedonski Ženski

Lobi;

Ženska Akcija Crne Gore;

BiH

Makedonija

Crna Gora

01.5. 2003

-

30.9. 2003

Romkinje u lokalnim zajednicama BiH

Stability Pact,

GTF

 

 

 

Povećano učešće žena na mjestima na kojima se donose odluke

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

“Vijeće parlamentarki Jugoistočne Europe"

Održani treninzi za parlamentarke u cilju razvoja njihovih vještina javne prezentacije i zagovaranja za ženska pitanja i unapređenja protoka informacija između predstavnica civilnog društva , Parlementa i Vlade.

6 ženskih nevladinih organizacija iz  područja Jugoistočne Europe

BiH

Makedonija

Crna Gora

01.1. 2003

-

30.4. 2004

Članice Parlamenta BIH

Stability Pact,

GTFkroz Švicarsku Vladu

 

 

 

Povećano učešće žena na mjestima na kojima se donose odluke

 

 

 

 

 

4

 

 

„Prevencija trgovine ljudima među visoko-rizičnom skupinom unutar Azilantsko-prihvatnih centara u BiH“

Održani treninzi za tražitelje azila i izbjeglice s posebnim fokusom na uloge i potrebe žena i djevojke potencijalnih žrtava trgovine ljudima i muškaraca kao potencijalnih uživatelja seksualnih usluga, trgovaca ljudima.

 

BIH

1.5. 2005

-

31.8.2005

± 750 tražitelja azila i izbjeglica u BIH

Catholic Relief Service - CRS

 

 

 

 

Borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

„Projekat borbe protiv trgovine ljudima i  nasilja po osnovu spola među tražiteljima azila i izbjeglicama u BIH“

(PATS)

Cilj projekta je bio informiranje tražitelja azila (posebno tražiteljica) o fenomenu trgovine ljudima i nasilja zasnovanog na spolu te identifikacija potencijalnih žrtava trgovine ljudima i nasilja na osnovu spola kroz specifične metode rada. Kroz ovaj projekat u 2006 godini su prošle 103 osobe.

Ključ Slovenija;

Crveni Križ Hrvatske

BIH

Slovenija

Hrvatska

01.2 2006

-

31.10 2006

103 tražitelja(ice) azila

UNDOC

 

 

 

 

 

 

Borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

„Ekonomsko osnaženje žena u prevenciji trafikinga“

Osnovni cilj projekta bio je smanjiti opasnost i izloženost mladih žena trgovini ljudima. Cilj projekta se dostigao kroz ojačavanje djevojčica i djevojaka da sebi i svojim porodicama kroz samozapošljavanje osiguraju ekonomsku samostalnost, a takvim životnim odlukama i sigurniju budućnost.

Kroz ovaj projekat je prošlo 90 korisnica.

La Strada, BiH

Caritas, BiH

CRS BIH NVO iz Moldavije

 

BIH

 

april 2007 –

mart 2009

90ženskih osoba iz prigradskih područja  Mostara i Sarajeva

Austrian Development Agency (ADA)

kroz

CRS

 

 

 

 

 

 

Borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

„Projekat borbe protiv trgovine ljudima i  nasilja po osnovu spola među tražiteljima azila i izbjeglicama u BIH 2“

(PATS)

Cilj projekta je bio informiranje tražitelja azila (posebno tražiteljica) o fenomenu trgovine ljudima i nasilja zasnovanog na spolu te identifikacija potencijalnih žrtava trgovine ljudima i nasilja na osnovu spola kroz specifične metode rada.Druga faza projekta uključivala je rad sa djecom (posebno djevojčicama) i njihovim roditeljima.

 

 

 

BIH

 

1.10.2007

-

30.10.2008

± 290tražitelja azila i izbjeglica  je bilo uključeno kroz različite vrste aktivnosti u ovaj projekat (žena, muškaraca, djevojčica i dječaka...)

UNWG

 

 

 

 

 

 

Borba protiv trgovine ljudima

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Kampanja „Bombone umjesto bombi"

U okviru globalne kampanje 16 dana aktivizma pod temom  "Borba protiv militarizma i nasilja nad ženama" Fondacija BHIŽ je organizovala kampanju pod nazivom „Bombone umjesto bombi“. Cilj kampanje je bio ukazati BH javnosti na  činjenicu da uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava. Kroz kampanju posebno je naglašen položaj žena žrtava rata,izbjeglica, tražiteljica azila i prognanih žena.

UNHCR BIH

UG Forma F

Sarajevo

Mostar

Prijedor

25.11.2010

10.12 2010

BH građani,Mediji,

Relevantne institucije,

 

UNHCR

 

 

 

 

 

Pokretanje kampanje za podršku ženama i djevojkama/ djevojčicama – žrtvama rata

 

 

 

 

9

 

 

 

„Nas je više, izaberimo"

U šest gradova u  BiH održana je ulična kampanja “Nas je Više/ There are more of US”. Cilj kampanje je bio animiranje žena za glasanje na predstojećim izborima.

8 nevladinih organizacija sa područja BiH

BIH

Sarajevo

1.10.2010

BH građani Mediji,

Relevantne institucije,

 

GTF

 

Povećano učešće žena na mjestima na kojima se donose odluke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

„Prevencija  nasilja po osnovu spola među tražiteljima azila i izbjeglicama (SGBV prevention)- edukacija“

Aktivnosti vezane za prevenciju nasilja zasnovanog na spolu među tražiteljima azila i izbjeglicama u okviru projekta „Psihosocijalne podrške tražiteljima azila i izbjeglicama u BIH“ već petu godinu obuhvaćaju niz  treninga iz ove tematike namjenjenim kako samim tražiteljima azila i izbjeglicama u BIH tako i uposlenicima relevantnih institucija i međunarodnih organizacija koje svakodnevno rade sa ovom populacijom.  Kroz ove treninge u navedenom periodu implementacije je prošlo oko 800 tražitelja azila i izbjeglica i oko 100 predstavnika različitih relevantnih institucija koji  su educirani o načinima prevencije, identifikacije i odgovora na nasilje po osnovu spola među tražiteljima azila i izbjeglicama u skladu sa UNHCRovim pravilima i procedurama zaštite.

UNHCR BIH

BIH

2006

-

2011

± 100 uposlenika:UNHCRa, Ministarstva Sigurnosti-sektor za azil,Azilantskog Centra,Izbjegličkog centra, liječnika ambulanti koji liječe ovu populaciju, pripadnika policije,sudija kantonalnih sudova

± 800 tražitelja azila i izbjeglica u BIH

UNHCR

 

 

- Obuka državnih službenika (zaposlenika, državnih službenika, policajaca, sudija i tužilaca) i promocija Rezolucije u BiH

 

-Saradnja sa nevladinim i međunarodnim organizacijama tokom implementacije Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti

 

Kalendar aktivnosti

August 2017
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Pretraga

Donatori

 

The United Nation Refugee Agency